Privacy Policy

General Info

Som besökare på vår hemsida är du i trygga händer. Nedan finns vår datapolicy, som handlar om den information vi samlar in för att säkerställa användarupplevelsen på vår webbplats. Vidare beskriver vi varför du kan navigera runt på vår sida med sinnesfrid utan att oroa dig för om vi missbrukar dina digitala fotspår på sidan.

Forms

When visitors submit a form on the site we collect the data send in the forms, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats, vilket är data som lagras på din enhet (dator, mobil, surfplatta, etc.). Denna data är avsedd att känna igen din enhet och öka användbarheten samtidigt som du kommer ihåg inställningar, riktar in annonser och mer.

Det är möjligt att radera dess cookies och alternativt blockera dem.
Men om du tar bort eller blockerar dina cookies kommer annonserna du ser inte att vara lika relevanta för dig. Dessutom kommer annonser att visas för dig oftare.

Vår webbplats innehåller cookies från några av de vanligaste tredje parterna: Facebook Pixel, Google Ads, Google Tag Manager och Google Analytics.

Personlig Information

När du går in på vår webbplats registreras dina personuppgifter. Personuppgifter är information som leder tillbaka till dig. Detta kan bl.a. vara information om din dator eller mobiltelefon, IP-nummer, geografisk plats, samt din navigering på sidan. Denna information kan användas i samband med. nyhetsbrev, tävlingar, undersökningar m.m.

Om du ger samtycke till och anger ditt namn, e-post, adress, telefonnummer kan även denna information behandlas. Dessa uppgifter kommer i regel endast att vara relevanta vid förfrågningar om evenemang eller andra affärer med Rosendals slott.

Syfte med lagring av information

Denna information är avsedd att identifiera dig som användare så att annonserna du kan se är så relevanta som möjligt. Vidare används uppgifterna för att registrera förfrågningar, samt säkerställa att de tjänster du efterfrågar levereras korrekt – det kan till exempel vara utlysningar eller nyhetsbrev mm.

Försiktighetsåtgärder

Tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att säkerställa att den information vi besitter kommer att raderas, publiceras, manipuleras, försämras eller missbrukas i strid med lagen.

Tidsram för lagring av informatio

Uppgifterna lagras under den tid som lagen tillåter. De raderas när det inte längre är nödvändigt att lagra dem. Lagringstiden beror på informationen samt bakgrunden till lagringen – därför går det inte att ange den allmänna längden på perioden.

Utlämnande av information till tredje part

Den information som är känd lämnas vidare till ett antal tredje parter. Dessa tredje parter behandlar information för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften. Som tidigare nämnts kan personuppgifter som namn, e-post, adress m.m. lämnas endast vidare om samtycke lämnats till detta.

Våra databehandlare består uteslutande av företag inom EU eller i länder som har krav på adekvat skydd av din information.

Insikt i information och reklamationer

Det är alltid din rätt att få information om exakt de personuppgifter vi behandlar om dig. Dessutom kan du när som helst vägra att använda informationen. Dessutom kan du få ditt samtycke till att uppgifter om dig behandlas. Om någon information som behandlas är felaktig har du rätt att få den raderad eller rättad. Detta görs genom att kontakta oss på: info@rosendals-slott.com.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är felaktig och du vill klaga kan du kontakta Datatilsynet.

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av

Bucolica Holding AB

Rosendalsvägen 107

253 55 Mörarp, SE

CVR: 5569454225

Email: info@rosendals-slott.com

Tel: +45 31129040

Tack för att du kontaktade Rosendal. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.
Tack för din förfrågan. Nedladdningen börjar om